ẢNH TẬP HUẤN THỦ LĨNH – ĐỘI NHÓM TRƯỞNG TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU – NĂM 2023

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN THỦ LĨNH ĐỘI NHÓM TRƯỞNG

TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU NĂM 2023

(29,30/ 04 & 1/5 2023)

Thứ bảy (29/04/2023): ANH EM HỘI NGỘ

Chủ nhật (30/04/2023): ƯỚC MƠ & HÀNH ĐỘNG

Thứ hai (01/05/2023): RÈN LUYỆN & TRƯỞNG THÀNH

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X