Điều lệ

Mã số: 0001

ĐIỀU LỆ HỆ THỐNG TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

Cập nhật vào: 12:52 24.08.2008

Ngày ban hành: 27.10.2009

Nội dung toàn văn:

ĐIỀU LỆ 
HỆ THỐNG TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

Gồm 2 Phần – 7 Chương – 19 Điều 
(Hiệp thương sửa đổi, bổ sung lần 5) 

 

PHẦN A 
ĐIỀU KIỆN THAM GIA SINH HOẠT 

  1. Là công dân Việt Nam từ 5 tuổi trở lên, yêu thích sinh hoạt cộng đồng.
  2. Tự nguyện tự giác làm đơn đăng ký gia nhập CLB.
  3. Tự trang bị đầy đủ hành trang khi đi sinh hoạt: còi, cờ, dây dù, chai nước…
  4. Yêu thích kỹ năng: SHTT, trò chơi, cắm trại, dã ngoại, giao tiếp cộng đồng….
  5. Tán thành điều lệ hệ thống Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
  6. Có tinh thần: “Đoàn kết – Xây dựng – Cùng phát triển”.
  7. Có ý thức thực hiện: “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”.
  8. Có trách nhiệm với Gia đình – Bản thân – Xã hội và câu lạc bộ.
  9. Theo phương châm: “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao Thượng”.

PHẦN B 
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THÀNH VIÊN SAO BẮC ĐẨU

Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu (CLB) là nơi quy tụ, là điểm hẹn những Đoàn viên, Hội viên, Đội viên, Thanh thiếu nhi yêu thích sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ Đoàn – Hội – Đội, kỹ năng trong đời sống. Tiếp cận và phục vụ trong sinh hoạt cộng đồng.

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG TỔ CHỨC SAO BẮC ĐẨU 

Điều 1:Cơ quan chủ quản của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là Ủy ban Hội LHTN TP. HCM, Cơ quan chủ quản của CLB Sao Bắc Đẩu các cấp là Ủy ban Hội LHTN các cấp. Việc thành lập CLB Sao Bắc Đẩu các cấp thì Ủy ban Hội LHTN cấp đó hiệp thương với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
– CLB được giải tán trong các trường hợp sau:
+ Không còn phù hợp với các hoạt động của Hội LHTN Việt Nam.
+ Không đáp ứng được nhu cầu của thành viên.
– Ban chủ nhiệm được giải tán trong các trường hợp sau:
+ Không duy trì sinh hoạt thường xuyên.
+ Thiếu năng lực, không đề ra được chương trình hoạt động.
– Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu có quyền ra thông báo, báo cáo với Ủy ban Hội Thành phố và Ủy ban Hội các cấp đề nghị CLB Sao Bắc Đẩu ngừng hoạt động và ra quyết định giải thể khi tổ chức hoạt động phong trào không đúng theo Điều lệ,
phương châm, mục đích, hướng dẫn của Tổng đoàn, hoạt động kém hiệu quả gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tổ chức.
Điều 2 :Hệ thống Sao Bắc Đẩu có 2 cấp: 
– Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu gồm các CLB Sao Bắc Đẩu trong một đơn vị Tỉnh – Thành. Chịu trách nhiệm trước tập thể là Ban điều hành, người đứng đầu là Tổng trưởng.
– Các CLB Sao Bắc Đẩu cơ sở ( trên địa bàn Quận – Huyện, Sao Bắc Đẩu mang tên gắn liền với địa danh). Chịu trách nhiệm trước tập thể là Ban chủ nhiệm, người đứng đầu là Chủ nhiệm.
( Trong tương lai Sao Bắc Đẩu sẽ có cấp thứ 3 là Liên đoàn Sao Bắc Đẩu: Liên đoàn Sao Bắc Đẩu gồm các Tổng đoàn của các Tỉnh – Thành. Chịu trách nhiệm trước tập thể là Hội Đồng liên đoàn, người đứng đầu là Chủ tịch liên đoàn ).
Điều 3: Thành viên CLB Sao Bắc Đẩu có nhiệm vụ và quyền hạn
+ Nhiệm vụ :
– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, hoạt động của CLB, tích cực đóng góp, ý kiến xây dựng cho hoạt động của CLB, cũng như Ban chủ nhiệm và Ban huấn luyện.
– Có tinh thần đoàn kết các thành viên trong CLB, chấp hành chủ trương của Ban chủ nhiệm đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
– Rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức làm chủ tập thể, tích cực rèn luyện chuyên môn, tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, Trại Huấn luyện – Nâng bậc, hoạt động cấp Thành và các hoạt động khác.
– Giữ gìn uy tín, danh dự của CLB; Có trách nhiệm với bản thân, gia đình trong việc học tập, lao động và sinh hoạt tại CLB.
– Tuyên truyền, vận động, giới thiệu người yêu thích đến tìm hiểu, tham gia sinh hoạt CLB, luôn quan tâm đến lợi ích của tập thể, không ngừng học tập và rèn luyện.
+ Quyền hạn :
– Được thảo luận, đề xuất ý kiến về chương trình hoạt động của CLB và những vấn đề khác mà mình quan tâm.
– Được tham gia vào các chương trình, hoạt động của CLB và cấp Thành tổ chức.
– Được đề xuất, bầu chọn, ứng cử vào thành viên Ban chủ nhiệm, Ban huấn luyện, Nhóm trưởng, Nhóm phó.
– Được yêu cầu Ban chủ nhiệm CLB, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu hoặc cơ quan lãnh đạo giúp đỡ, phát huy những sáng kiến của mình và can thiệp khi quyền làm chủ tập thể bị xâm phạm.
– Được đề xuất, đề cử tham gia các lớp tập huấn hoạt động kỹ năng và nghiên cứu tài liệu tại Thư viện Trường đoàn Lý Tự Trọng, Nhà văn hóa Thanh niên, Văn phòng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Điều 4: Đối với Ban chủ nhiệm, Ban huấn luyện, Trưởng, Phó Chòm sao, Nhóm sao và Tiểu sao
– Ban chủ nhiệm chỉ được công nhận khi được thông qua Tổng đoàn và có quyết định bổ nhiệm của Ủy ban Hội LHTN quản lý.
– Đẳng cấp Hoa hướng dương, Nơ bướm và các Chuyên hiệu chỉ có Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ra quyết định công nhận.
– Ban chủ nhiệm có quyền đề xuất Ủy ban Hội LHTN quản lý và Tổng đoàn Sao Bắc đẩu việc chọn nhân sự mới đủ điều kiện và năng lực tham gia vào Ban chủ nhiệm.
– Ban chủ nhiệm có quyền ra quyết định công nhận hoặc kỷ luật, hạ cấp và xóa tên chức vụ Trưởng, Phó Chòm sao, Nhóm sao, Tiểu sao và chức danh Ban huấn luyện.
– Thành viên Ban chủ nhiệm & Ban huấn luyện vắng sinh hoạt liên tục quá 3 lần ( không có lý do hoặc lý do không chính đáng ) theo sinh hoạt định kỳ của CLB thì Ban chủ nhiệm sẽ xóa tên và bổ nhiệm nhân sự mới.
– Trưởng Chòm sao, Nhóm sao, Tiểu sao có quyền giới thiệu và đề cử Phó trưởng để hỗ trợ công tác tổ chức, điều hành hoạt động và sinh hoạt… tại nhóm của mình. Có quyền đề cử thành viên trong nhóm tham gia các lớp huấn luyện, đào tạo, tập huấn thủ lĩnh tương lai.
– Thành viên Ban chủ nhiệm, Ban huấn luyện, Trưởng, Phó các Chòm sao, Nhóm sao và Tiểu sao có quyền đề xuất Tổng đoàn cử đi học tập, huấn luyện, tập huấn nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng chuyên môn, phương pháp sư phạm để phục vụ công tác huấn luyện, tổ chức sinh hoạt tại CLB.
– Thành viên Ban chủ nhiệm và Ban huấn luyện, Trưởng, Phó Chòm sao, Nhóm sao và Tiểu sao vắng sinh hoạt phải thông tin cho thủ lĩnh trong nhóm biết và bàn giao nội dung sinh hoạt; Đồng thời thông tin, xin phép Chủ nhiệm CLB.
Điều 5: Đối với Thành viên danh dự
– Thành viên danh dự là những anh chị được Ban chủ nhiệm CLB giới thiệu Tổng đoàn và ra quyết định kết nạp dưới 2 hình thức tham gia CLB như sau:
+ Là lãnh đạo một tổ chức, đơn vị đoàn thể, kinh tế, xã hội… hoặc là phụ huynh của CLB Sao Bắc Đẩu yêu thích sinh hoạt CLB và được Ban chủ nhiệm CLB mời tham gia như người anh, người chị tinh thần, có sự đóng góp công sức xây dựng CLB phát triển vững mạnh.
+ Là thành viên danh dự tham gia Ban huấn luyện, yêu thích công tác huấn luyện, có ý thức tự giác, tự nguyện và tinh thần xây dựng CLB phát triển vững mạnh.

CHƯƠNG 2: CÁC BIỂU TRƯNG & ĐẲNG CẤP HỆ THỐNG SAO BẮC ĐẨU 

Điều 6: Các biểu trưng
– Logo Sao Bắc Đẩu:

+ Là hình tròn, bên trong có hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bến nhà rồng, chữ SBĐ cách điệu tất cả nằm trên nền cờ đỏ sao vàng. Bên ngoài là dòng chữ “Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam – TP. HCM” và chữ “Sao Bắc Đẩu nằm trên nền màu xanh. Logo với những đường nét và màu sắc hài hòa, hình dáng thanh thoát cùng những biểu trưng gần gũi, thân thiện giúp thành viện CLB Sao Bắc Đẩu luôn nhớ và phấn đấu theo phương châm “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”.
+ Logo được sử dụng và thể hiện trên giấy, các văn bản CLB Sao Bắc Đẩu, trên nền vải, nhựa, decal, chất liệu khác, trên các vật phẩm trang trí (móc khóa, kỷ niệm chương…)
– Cờ biểu trưng:

Logo CLB Sao Bắc Đẩu được thể hiện trên nền vải màu xanh Hội, có tua vàng 3 cạnh được gọi là cờ biểu trưng Sao Bắc Đẩu. Cờ biểu trưng được treo độc lập trên cột cờ chỉ huy, được sử dụng trong nghi lễ chào cờ, trong sinh hoạt và hoạt động của Sao Bắc Đẩu.
– Bài hát chính thức của CLB Sao Bắc Đẩu là 3 bài hát chính thức được sử dụng thường xuyên trong sinh hoạt và các hoạt động của CLB
+ Bài hát: “Hành khúc Sao Bắc Đẩu” – Nhạc và lời: Huỳnh Toàn – Quốc Trương – Tri Khương, bài hát được thành viên CLB hát trong nghi lễ chào cờ.
+ Bài hát: “Hành trang Sao Bắc Đẩu” – Nhạc và lời: Huỳnh Toàn, bài hát là bài Trại ca Trại Huấn luyện – Nâng bậc được thành viên CLB hát trong nghi lễ khai mạc trại và sinh hoạt tại trại.
+ Bài hát: “Sinh nhật Sao Bắc Đẩu” – Nhạc và lời: Quốc Trương, bài hát được thành viên CLB hát trong ngày sinh nhật Sao Bắc Đẩu hàng năm.
– Đồng phục Sao Bắc Đẩu:

+ Quần áo được thiết kế theo như hình mẫu trên nền vải Kaki, màu Ô liu – Xám, nón bê rê màu đen có gắn huy hiệu cờ nước Việt Nam và chân dung Bác Hồ bên trái nón.
+ Thành viên mặc đồng phục đi sinh hoạt sẽ cảm thấy tự tin và năng động cùng với cấp bậc, dây trang trí mang trên đồng phục là niềm vinh dự cho mỗi thành viên, thành viên mặc đồng phục đi sinh hoạt là niềm hạnh phúc và tự hào. Nói lên ý thức tuân thủ kỷ luật của CLB, yêu mến đồng đội và mọi người, yêu mến CLB, tổ chức Hội LHTN Việt Nam và Tổ quốc khi chào cờ, khi xã giao. Luôn luôn tâm niệm phấn đấu cống hiến và trường thành cùng CLB với phương châm “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”.
Riêng đồng phục quần dài: Ban chủ nhiệm và Ban huấn luyện mặc trong các hoạt động khác.

 – Linh vật con Bướm: 

+ CLB Sao Bắc Đẩu chọn hình tượng con Bướm làm biểu tượng linh vật cao quý được xem luôn mang đến niềm vui cho mọi người. Thành viên CLB Sao Bắc Đẩu từ 5 tuổi trở lên cũng như những đàn bướm.Những màu sắc hài hòa của bướm luôn tạo ra những sức sống mới, sự trẻ trung, tươi sáng, hồn nhiên, năng động lạc quan yêu đời, yêu người. Hai cánh bướm được nâng nêu như người anh, người chị giúp các em trong CLB để các em luôn tự tin, phấn đấu vươn lên để tỏa sáng. Quá trình lột xác hóa thân thành bướm như hình ảnh từng thành viên CLB luôn vượt khó để trưởng thành, hoàn thiện, tự tin và tin tưởng con đường mà mình đã chọn theo phương châm “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”.
+ Linh vật con bướm được thể hiện bằng hình ảnh, huy hiệu, dây trang trí, các chất liệu khác.
+ Huy hiệu linh vật con bướm là huy hiệu cao quý nhất của Sao Bắc Đẩu dành trao tặng cho thành viên danh dự, thành viên Ban chủ nhiệm, thành viên Ban huấn luyện, phụ huynh có cống hiến to lớn, lâu dài trong việc xây dựng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu phát triển vững mạnh.
Điều 7: Các đẳng cấp, chuyên hiệu Sao Bắc Đẩu
– Hoa hướng dương:

+ Dây đeo Hoa hướng dương thể hiện sự đoàn kết hội tu an hem từ bốn phương trời gặp nhau và cùng chung nắm tay “Đoàn kết xây dựng và cùng phát triển”. Mỗi thành viên là một nhân tố, nhân tài luôn hướng đến lý tưởng của Bác Hồ để phấn đấu rèn đức luyện tài xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, luôn hướng đến sự hoàn thiện để xây dựng CLB phát triển vững mạnh. Thành viên khi đeo dây Hoa hướng dương đi sinh hoạt sẽ cảm thấy tự tin, nêu cao danh dự và luôn tâm niệm với phương châm “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”.
+ Đẳng cấp Hoa hướng dương có 4 bậc cấp: Dành cho thành viên Chòm sao
Hoa hướng dương 1 (1 màu): Thành viên sinh hoạt và rèn luyện tại CLB 1 năm được quyền đăng ký tham gia thi nâng bậc hàng năm.
Hoa hướng dương 2 (2 màu): Thành viên sinh hoạt và rèn luyện tại CLB 2 năm được quyền đăng ký tham gia thi nâng bậc hàng năm.
Hoa hướng dương 3 (3 màu): Thành viên sinh hoạt và rèn luyện tại CLB 4 năm được quyền đăng ký tham gia thi nâng bậc hàng năm.
Hoa hướng dương 4 (4 màu): Thành viên sinh hoạt và rèn luyện tại CLB 6 năm được quyền đăng ký tham gia thi nâng bậc hàng năm. (một số trường hợp được đặc cách như: Thành viên danh dự, đạt chuẩn Huấn luyện viên Quốc gia, có thành tích cống hiến đặc biệt và các trường hợp khác)
– Nơ bướm:

+ Dây đeo Nơ bướm thể hiện sự đoàn kết hội tu an hem giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, “Đoàn kết xây dựng và cùng phát triển”. Mỗi thành viên nhóm sao là một nhân tố, nhân tài luôn hướng đến lý tưởng của Bác Hồ, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để phấn đấu rèn đức luyện tài xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, luôn hướng đến sự hoàn thiện để xây dựng CLB phát triển vững mạnh. Thành viên khi đeo dây Hoa hướng dương đi sinh hoạt sẽ cảm thấy tự tin, nêu cao danh dự và luôn tâm niệm với phương châm “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng”.
+ Đẳng cấp Nơ bướm có 2 bậc cấp: Dành cho thành viên Nhóm sao
Nơ bướm 1 (1 màu): Thành viên sinh hoạt và rèn luyện tại CLB 1 năm được quyền đăng ký tham gia thi nâng bậc hàng năm.
Nơ bướm 2 (2 màu): Thành viên sinh hoạt và rèn luyện tại CLB đã có bậc cấp Nơ bướm 1 thì được quyền đăng ký tham gia thi nâng bậc hàng năm.
– Dây quai hàm: Dành cho Ban điều hành, Ban chủ nhiệm, Ban huấn luyện, Trưởng , Phó các Chòm sao, Nhóm sao và Tiểu sao.

+ Dây quai hàm gồm 2 phần (Phần dây bướm và phần đuôi bím) màu sắc và các nút thắt trên dây tạo cho dây quai hàm đẹp, mềm mại, nghiêm trang, phù hợp với dây đeo Hoa hướng dương. Dây quai hàm được đeo trên cầu vai phải của áo, thể hiện tính nghiêm túc trong tập thể, Kỷ cương khi làm việc – Tình thương đến các em – Trách nhiệm trước tập thể. Đây cũng l;à sức mạnh, ý chí, danh dự, niềm tự hào của người anh, người chị, người bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
+ Màu sắc dây trên quai hàm được thể hiện 4 màu, kích thước, chất liệu dây phù hợp với nam và nữ .
– Các chuyên hiệu: Dành cho thành viên đã rèn luyện xong chương trình đẳng cấp Hoa hướng dương 4. Bao gồm 12 chuyên hiệu ứng với 12 con giáp (Tí, sửu, dần, mão, thin, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi), thành viên rèn luyện nâng cao, chuyên sâu kỹ năng của từng chuyên hiệu, ứng dụng thực tiễn trong hoạt động sinh hoạt hằng ngày, các nội dung chuyên hiệu cụ thể như sau:
Tí: Nhà Sinh học; Sửu: Kỹ năng làm việc Nhóm – Giao tiếp ứng xử; Dần: Kỹ năng cắm Trại; Mão: Nhà Tin học – Kỹ thuật; Thìn: Nhà Sử học; Tỵ: Kỹ năng Sơ cấp cứu – Y tế cộng đồng; Ngọ: Kỹ năng Dã ngoại; Mùi: Hữu nghị Quốc tế; Thân: Kỹ năng sinh hoạt tập thể; Dậu: Kỹ năng Truyền tin – Thông tin; Tuất: Đội hình đội ngũ – Thể dục thể thao; Hợi: Khéo tay hay làm. (Có chương trình hướng dẫn rèn luyện và thi riêng cho từng chuyên hiệu)

CHƯƠNG 3: TÍNH CHẤT CỦA NHÓM – CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT 

Điều 8: Cơ cấu của Nhóm gồm: Nhóm trưởng, nhóm phó, thanh viên Ban huấn luyện và các thành viên Nhóm ( số lượng ít nhất là 15 thành viên ).
Được biên chế theo nhóm lứa tuổi, theo các tên gọi Chòm sao, Sao, Tiểu sao, Ban huấn luyện, Ban chủ nhiệm, Ban điều hành.
Điều 9: Chương trình sinh hoạt
* Phần 1: Sinh hoạt thường kỳ giữa các thành viên
– 7g30 đến 8g00: + Vệ sinh nơi sinh hoạt, dựng cột cờ chỉ huy
+ Thăm hỏi các thành viên, kiểm tra dụng cụ
– 8g00 đến 8g30: + Kiểm tra điều lệnh đồi hình, đội ngũ
+ Báo cáo chỉ huy, chào cờ
+ Lê kết nạp thành viên mới (nếu có)
+ Sinh hoạt dưới cờ
– 8g30 đến 8g45:     + Thông tin sinh hoạt (Tuần trước – Tuần này – Tuần sau)
– 8g45 đến 9g15:     + Sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề
– 9g15 đến 10g00:   + Sinh hoạt theo Nhóm, công tác tổ chức của Nhóm
– 10g00 đến 10g30: + Câu chuyện (Giáo dục, công dân, xã hội, gia đình…)
+ Lễ hạ cờ bàn giao trực ban
+ Dặn dò, tạm biệt
* Phần 2: Sinh hoạt Ban chủ nhiệm – Ban huấn luyện, Trưởng, Phó các Nhóm
– Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm
– Thảo luận, chương trình sinh hoạt tuần sau
( Riêng trong quý và trong năm, các ngày Hội, Sinh nhật Sao Bắc Đẩu, Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Noel, Haloween, Trung Thu, Tết… CLB sẽ có chương trình riêng )

CHƯƠNG 4: CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC 

Điều 10: Việc kết nạp thành viên mới và không còn sinh hoạt CLB
– Đoàn viên, Hội viên, Đội viên, Thanh thiếu nhi muốn tham gia vào CLB phải viết đơn xin gia nhập, nộp 2 ảnh (3×4), phải có thời gian hoạt động tại CLB ít nhất 3 tháng (Riêng các thành viên từ 6 – 15 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh) .
– Có sự giới thiệu của thành viên chính thức và sự đồng ý của Ban chủ nhiệm.
– Tán thành điều lệ, nội quy của CLB. Thủ tục kết nạp thành viên sẽ do Ban chủ nhiệm hoặc nhóm tổ chức.
– Thành viên chính thức xin không sinh hoạt CLB phải báo rõ lý do, Ban chủ nhiệm sẽ xem xét và công khai thông báo trước CLB. Thành viên không tham gia sinh hoạt (không rõ lý do vắng), không hoàn thành nhiệm vụ và không chấp hành các yêu cầu của CLB (mà không có lý do) 3 lần thì Ban chủ nhiệm sẽ xóa tên khỏi danh sách CLB.
Điều 11: Lời hứa – Lời tuyên thệ
* Lời hứa của thành viên lúc kết nạp:
Tôi tên ……………………… là thành viên Chòm sao/ Nhóm sao ………… xin hứa thực hiện đúng Điều lệ CLB Sao Bắc Đẩu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, luôn giữ gìn uy tín và danh dự của cá nhân và CLB Sao Bắc Đẩu. Rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị và các bạn. Trân trọng cảm ơn!
* Lời tuyên thệ: ( Thành viên thực hiện trước BCN & BHL lúc Lửa trại tỉnh tâm, Sinh nhật CLB Sao Bắc Đẩu )
Vinh dự là thành viên CLB Sao Bắc Đẩu, Tôi tên ……………………… trước cờ Tổ quốc và tập thể, xin tuyên thệ – Thực hiện tốt phương châm: “Yêu nước – Dũng cảm – Hào hiệp – Cao thượng” – Xin hứa ( 1 lần )
Điều 12 : Nguyên tắc tự quản và Hội nghị hiệp thương 
– CLB thực hiện theo nguyên tắc tự quản, thành viên chính thức có quyền tự do phát biểu ý kiến, biểu quyết tiểu số phải phục tùng đa số, cá nhân phục tùng nhóm, nhóm phục tùng Ban chủ nhiệm. Họp giao ban định kỳ quý, năm đối với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cũng như Ban chủ nhiệm CLB Sao Bắc Đẩu và UB Hội quận/ huyện. UB Hội quận/ huyện Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hoạt động cho CLB Sao Bắc Đẩu trực thuộc.
– CLB Sao Bắc Đẩu tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu các Trưởng – Phó nhóm, Ban chủ nhiệm , Ban huấn luyện, Ban điều hành vào các vị trí để đảm bảo cho các hoạt động của hệ thống Sao Bắc Đẩu và cấp trên. Bên cạnh đó, tùy theo năng lực, tinh thần, thái độ … của thành viên mà Ban chủ nhiệm có thể thay đổi để phục vụ tốt cho hoạt động chung của tập thể.

CHƯƠNG 5: KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT 

Điều 13: Khen thưởng
– Những thành viên có hoạt động tích cực, đóng góp xây dựng CLB phát triển, nâng cao vai trò làm chủ tập thể được Nhóm hoặc Ban chủ nhiệm đề xuất Thành đoàn, Ủy ban Hội LHTN Thành phố khen thưởng.
– Khen thưởng đột xuất đối với các thành viên Ban chủ nhiệm & Ban huấn luyện có thành tích xuất sắc trong lao động và học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao trước tiến độ, có sáng kiến hữu ích giúp cải thiện phương pháp sinh hoạt, huấn luyện, giúp thành viên trong nhóm phát triển tích cực trong thời gian ngăn…
– Khen thưởng, trao giấy công nhận cho các thành viên Thi đạt Chương trình rèn luyện Đẳng cấp “Hoa hướng dương” và “Nơ bướm”.
– Khen thưởng các thành viên đạt Thủ khoa trong các kỳ Trại “Huấn luyện và Nâng bậc” của Sao Bắc Đẩu, kỳ Trại cấp Thành và Trung ương.
– Danh hiệu cao quý nhất danh cho thành viên CLB Sao Bắc Đẩu là Huy hiệu “Linh vật Bướm” được trao tặng cho thành viên có công lao đóng góp và xây dựng Sao Bắc Đẩu phát triển vững mạnh và đồng hành cống hiến trong thời gian dài liên tục ( Căn cứ xét theo Công lao cống hiến và thâm niên).
Điều 14: Kỹ luật
Những thành viên gây mất đoàn kết, chia rẻ nội bộ, có những biểu hiện lệch lạc, tiêu cực, không chấp hành Điều lệ và chủ trương của CLB, Ban chủ nhiệm sẽ nhắc nhở, phê bình, xóa tên ra khỏi danh sách ( một số trường hợp có văn bản gửi về địa phương, và đơn vị công an )

CHƯƠNG 6: TÀI CHÍNH CÂU LẠC BỘ 

Điều 15: Tài chính, tài sản của CLB gồm: các chi phí sinh hoạt, nguồn thu hoa hồng, các nguồn thu tổ chức hoạt động hỗ trợ cơ sở và các ngồn tài trợ, đóng góp của mạnh thường quân.
Điều 16: Kinh phí hỗ trợ của Thành đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam – TP. HCM, từ các hoạt động theo kế hoạch, chương trình được duyệt theo năm ( Sinh nhật, Trại huấn luyện, trang bị cơ sở vật chất và các đề xuất khác ). Riêng CLB Sao Bắc Đẩu các cấp được Ủy ban Hội LHTN Quận/ Huyện hỗ trợ kinh phí theo kế hoạch, chương trình được duyệt theo năm.
Điều 17: Quỹ tương trợ bạn hữu & quỹ phát triển Sao Bắc Đẩu
CLB thực hiện quỹ tương trợ bạn hữu, vận động thành viên trong CLB, các nhà hảo tâm, các đơn vị tổ chức, mạnh thường quân … trong xã hội, cộng đồng nhằm giúp đỡ các thành viên CLB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời thực hiện công tác chăm lo phát triển xây dựng CLB vững mạnh, công tác bồi dưỡng đào tạo huấn luyện…. Quỹ phát triển được đóng góp vào tài khoản của Sao Bắc Đẩu được gửi tại Ngân hàng thực hiện thông qua hình thức gửi tiền đóng góp vào Tài khoản được mở tại Ngân hàng.

CHƯƠNG 7: BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

Điều 18: Điều lệ Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu được ban hành và sử dụng rộng rãi trong hệ thống Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và các Sao Bắc Đẩu trực thuộc.
Điều 19: Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CLB Sao Bắc Đẩu chỉ có hiệp thương của Ban điều hành, Ban chủ nhiệm và Ban huấn luyện mới được quyết định trên cơ sở thực tiễn và tiếp thu ý kiến chính đáng của thành viên. ( tùy theo điều kiện thực tế Sao Bắc Đẩu các cấp vận dụng điều chỉnh cho đơn vị mình ) 

TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU 
TỔNG TRƯỞNG

(Đã ký) 

Huỳnh Văn Toàn

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng