Ban Chủ Nhiệm & Ban Huấn Luyện

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu trân trọng giới thiệu danh sách các anh chị là Ban chủ nhiệm & Ban huấn luyện, danh sách các thành viên danh dự đồng hành cùng Tổng đoàn trong công tác giáo dục, rèn luyện những kỹ năng hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài trời.

Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu

Phó Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu

Thành viên Ban chủ nhiệm & Ban huấn luyện

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X