Hành khúc Sao Bắc Đẩu

Hướng tới một tương lai cùng đắp xây quê hương đẹp giàu. Hướng tới một ngày mai cho Việt Nam vươn tầm cao mới. Vì hạnh phúc quê hương Việt Nam, vì Tổ quốc thân yêu của ta, anh em ta bước đi trên mọi nẻo đường. Là ý chí vươn lên đỉnh cao, là sức sống mang đến niềm tin, cùng kết đoàn anh em ta sẵn sàng tiến lên.
Cùng yêu nước, xây dựng hòa bình. Dũng cảm vượt qua, ngại chi gian khó.
Cùng yêu nước, xây dựng niềm tin. Hào hiệp chung tay giúp đỡ mọi người.
Cùng yêu nước, theo lời Bác dạy. Cao thượng cùng đến với nhân dân.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Đề thi nâng bậc tham khảo năm 2024

X