Dây đeo Nơ bướm – BUTTERFLY KNOT CORD

DÂY ĐEO NƠ BƯỚM

BUTTERFLY KNOT CORD

Dây đeo Nơ Bướm dành cho các thành viên nhóm Sao, thể hiện sự đoàn kết hội tụ, anh em giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đoàn kết xây dựng và cùng phát triển.

 The Butterfly knot cord is worn by members of the Stars*, representing a sense of solidarity, collaboration, contribution, and development.

Mỗi thành viên là một nhân tố, nhân tài luôn hướng đến lý tưởng của Bác Hồ, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để phấn đấu rèn đức luyện tài, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, luôn hướng đến sự hoàn thiện để xây dựng CLB phát triển vững mạnh.

 The members are oriented to pursue Uncle Ho’s ideals and follow “Uncle Ho’s Five Lessons”. Each member is a crucial factor, through self-development, contributing to the organization’s and the country’s prosperity and development.

Thành viên khi đeo dây Nơ Bướm đi sinh hoạt sẽ cảm thấy tự tin, nêu cao danh dự và luôn tâm niệm với phương châm: “YÊU NƯỚC – DŨNG CẢM – HÀO HIỆP – CAO THƯỢNG”.

 Wearing the Butterfly knot cord helps increase the self-confidence and honor of the members, which motivates them to act according to the motto: “PATRIOTISM – BRAVERY – GENEROSITY – MAGNANIMITY”.

 (*) Stars refers to groups for elementary school-age members, distinct from Constellations that are groups for older members.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng