CÁC TÀI LIỆU KỸ NĂNG S.O.S

Ấn chặt vết thương: Dùng một khăn sạch ấn chặt vào vết thương. Giữ chặt cho đến khi máu ngừng chảy, nếu chưa cầm được thì hãy giơ phần bị thương lên cao, càng cao càng tốt, nếu cần thì buộc thêm ga rô.

Câu hỏi tình huống 2.pdfCây Ngộ Độc.pdfCây thuốc Nam.pdfTrắc nghiệm tổng hợp.pdfTình huống Sơ cấp cứu 1.pdfĐề thi xử lý tình hống Băng bó Cố định xương gãy.pdf
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X