HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG TẠI TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

Chính nhờ việc chú trọng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoài trời của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, qua đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG

                           TẠI TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU

                                         PH Lê Viết Đạt –  Nhóm sao THỦY

    Việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em là rất cần thiết, giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc; giúp các em có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hoà và lành mạnh.

Vậy làm thế nào để chúng ta giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em? tôi nghĩ có nhiều phương pháp, nhiều cách thức để thực hiện việc này. Trong bài viết này, tôi xin giới thiệu về mô hình Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, một mô hình tiêu biểu trong việc thực hiện hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống, góp phần vào thực hiện mục tiêu giáo dục con người phát triển toàn diện.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã xây dụng hoàn chỉnh cương lĩnh hoạt động, nhanh chóng hình thành hoàn chỉnh bộ hệ thống kỹ năng, hành vi, nhằm rèn cho trẻ em những kỹ năng thực hiện các công việc lao động đơn giản, các kỹ năng sáng tạo nghệ thuật, thực hiện các bài thể dục, các trò chơi, các hành vi ứng xử đối với mọi người trong gia đình; nhà trường và xã hội. Kỹ năng tham gia hoạt động tập thể, kỹ năng biết phối hợp với mọi người cùng thực hiện hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, tự tin chủ động giao tiếp với mọi người. Dựa vào những kỹ năng hành vi này để rèn luyện kỷ xảo, thói quen đạo đức bền vững và tự quản trong sinh hoạt tập thể.

Bộ hệ thống kỹ năng hình thành bởi Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu là tập hợp những hoạt động gần gũi, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, lôi cuốn các em tham gia; phạm vi kiến thức kỹ năng rộng lớn, phương pháp giáo dục phù hợp. Các em dễ tiếp thu, được trực tiếp tham gia hoạt động từ đó hình thành kỹ năng một cách nhanh chóng.

Chính nhờ việc chú trọng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoài trời của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, qua đó phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em. Các em cảm thấy rất vui và biết thêm nhiều kiến thức. Nhờ đó các em biết tự chăm sóc bản thân như là tự sắp xếp góc học tập thật ngăn nắp, tự giặt quần áo cho mình, vệ sinh cá nhân và môi trường sống…. Ngoài ra, các em còn giúp bố mẹ nhiều việc nhà. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần tạo điều kiện cho việc hoàn thiện nhân cách các em ngay từ khi còn nhỏ.

Việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống là một việc làm vô cùng cần thiết giúp cho các em say mê, hứng thú trong học tập, các em thấy mình mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin hơn trong việc thể hiện những năng lực của bản thân. Theo tôi, người thủ lĩnh quản lý chòm nhóm cần nắm rõ các nguyên tắc về giáo dục kĩ năng sống sau:

+ Tương tác: tạo điều kiện để các em có dịp thể hiện ý kiến của mình và xem xét ý kiến của người khác.

+ Trải nghiệm: cần phải có thiết kế và tổ chức được hoạt động thực, để các em có cơ hội thể hiện ý tưởng, có cơ hội xử lí các tình huống cũng như phản biện…Kỹ năng sống chỉ được hình thành khi các em học trải nghiệm qua thực tế và nó có kĩ năng khi các em được làm việc đó.

+ Nguyên tắc thay đổi hành vi: người thủ lĩnh không thể giáo dục kỹ năng sống trong một lần mà kỹ năng sống là một quá trình từ  nhận thức – hình thành thái độ – thay đổi hành vi. Thay đổi hành vi của một con người đặc biệt hành vi tốt là quá trình khó khăn. Do vậy giáo dục kỹ năng sống không thể là ngày một ngày hai mà phải là một quá trình và cần duy trì nó.

+ Thời gian và môi trường giáo dục: giáo dục kỹ năng sống được giáo dục trong mọi môi trường như gia đình, nhà trường, xã hội. Riêng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu thì môi trường sinh hoạt là công viên, đó là một lợi thế, cần phải tạo điều kiện tối đa cho các em tham gia vào các tình huống thật khi sinh hoạt ngoài trời.

PH Lê Viết Đạt –  Nhóm sao THỦY

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng