TRANG PHỤC – NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC NÙNG

Dân tộc Nùng hay còn được gọi là: Xuồng, Giang, Nùng An, Nùng Lòi, Nùng Cháo, Nùng Inh, Quý Rịn, Nùng Dín, Khen Lài, Nùng Phàn Sình… Trang phục là một trong những nét đẹp truyền thống rất đặc trưng, rất riêng biệt của người Nùng   Người Nùng là dân tộc ở xen kẽ với người

Đóng