Trại Huấn Luyện & Nâng Bậc Lần 16 tại Vĩnh Hy – Ninh Thuận năm 2023

Trại Huấn luyện và nâng bậc lần 16 tại Vĩnh Hy-Ninh Thuận ngày 10,11,12,13,14 tháng 7 năm 2023 . Với chủ đề ” Gia Đình Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu-Anh Em Sum Họp Một Nhà” với hơn 200 trại sinh và phụ huynh tham gia.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng