Vui với thần tiên

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ra đời với mục đích tạo một sân chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, giúp rèn luyện những kỹ năng hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài trời… Mọi đối tượng từ 6 tuổi yêu thích các hoạt động ngoài trời, yêu thích học tập các kỹ năng, muốn giao lưu học hỏi đều có thể tham gia.

cuoi hang thongoc.pdfDV- O LOC.pdfDV- O PHUC.pdfDV-O THO.pdfphuoc loc tho.pdftao dia tai.pdfVUI VOI THAN TIEN.pdf
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Đề thi nâng bậc tham khảo năm 2024

X