NHẠC SHUFFLE DANCE

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ra đời với mục đích tạo một sân chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, giúp rèn luyện những kỹ năng hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài trời… Mọi đối tượng từ 6 tuổi yêu thích các hoạt động ngoài trời, yêu thích học tập các kỹ năng, muốn giao lưu học hỏi đều có thể tham gia.

  1. CUTTING SHAPES _ shuffle 1:39
  2. DDNGOAN2 2:22
  3. IF YOU HAPPY 2:17
  4. Shuffle Dance chậm 5:39
  5. Shuffle Dance nhanh 3:51
  6. SHUFFLE DANCE 5:09
  7. Shuffle VN Những chuyến đi 2 2:42
  8. Shuffle VN Những chuyến đi 2:43
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng