NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI NÂNG BẬC HƯỚNG DƯƠNG NĂM 2023

Câu hỏi Hướng Dương bao gồm 11 chủ đề với hình thức thi trắc nghiệm 1-NHUNG-HIEU-BIET-VE-SBD-NB-_-HD 2-HANH-TRANG-SH-SBD-NB-_-HD 3b-VAN-HOA-LICH-SU-HD (1) 4b-HANH-TRANG-CUOC-SONG-HD 5b-KHOA-HOC-THUONG-THUC-GD-VA-XH-HD 6b-TAM-LY-GIAO-TIEP-HD 7b-UNG-PHO-PHONG-CHONG-XAM-HAI-HD 8b-AN-TOAN-SINH-HOAT-NGOAI-TROI-HD 9bTHIEN-NHIEN-TRAI_-DA-NGOAI-HD 10b-TRUYEN-THONG-THONG-TIN-HD 11a-VAI-TRO-DOI-NHOM-TRUONG-HD-34-

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI NÂNG BẬC NƠ BƯỚM NĂM 2023

Câu hỏi Nơ Bướm bao gồm 10 chủ đề với hình thức thi trắc nghiệm. 1-NHUNG-HIEU-BIET-VE-SBD-NB-_-HD 2-HANH-TRANG-SH-SBD-NB-_-HD 3a-VAN-HOA-LICH-SU-NB 4a-HANH-TRANG-CUOC-SONG-NB 5a-KHOA-HOC-THUONG-THUC-GD-VA-XH-NB 6a-TAM-LY-GIAO-TIEP-NB 7a-UNG-PHO-PHONG-CHONG-XAM-HAI-NB 8a-AN-TOAN-SINH-HOAT-NGOAI-TROI-NB 9a-THIEN-NHIEN-TRAI_-DA-NGOAI-NB 10a-TRUYEN-THONG-THONG-TIN-NB