BIỂU TRƯNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM LẦN THỨ VI

 Biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được thiết kế với ý tưởng ngợi ca sức mạnh đoàn kết xung kích, không ngừng phấn đấu vươn lên của các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những quầng sáng quang phổ mặt trời toả ra từ Huy hiệu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho ta nhận thức sức sống trào dâng từ mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam. Sức sống mãnh liệt của hàng triệu trái tim tuổi trẻ quện chặt vươn lên dâng hiến sức mình cho Tổ Quốc. Những quầng sáng quang phổ mặt trời tụ hội, hoà vào nhau tạo nên ánh sáng trắng tinh khiết như đôi chim bồ câu vút bay. Một khát vọng cháy bỏng góp sức tuổi trẻ vào công cuộc: công nghiệp hóa, hiện đại hóa đưa đất nước hội nhập, phát triển cùng thời đại.

Những quầng sáng quang phổ cùng Huy hiệu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho ta một cảm nhận về số sáu. Một mốc son: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, một niềm tự hào, một vinh dự, một trách nhiệm lớn lao các tầng lớp thanh niên đang chờ mong.Mẫu biểu trưng đơn giản và khoẻ khoắn, trào dâng sức sống. được thể hiện nhiều mầu hoặc bằng một mầu xanh tình nguyện cũng giàu sức truyền cảm.

Hoạ sĩ Nguyễn Thủy Liên

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng