CẢM NHẬN VỀ TRẠI TẬP HUẤN – Phạm Khánh Quỳnh – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn

CẢM NHẬN VỀ TRẠI TẬP HUẤN
Phạm Khánh Quỳnh – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Vào những ngày lễ 30/4 – 1/5, gia đình Sao Bắc Đẩu chúng em đã tập hợp lại tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng để tập huấn. Chúng em đã cảm nhận không khí ở đó rất hào hứng và vui vẻ.
Chúng em đã được học thêm nhiều kiến thức giao tiếp xã hội bổ ích. Thầy Toàn đã giảng cho chúng em rất nhiều kiến thức mới về làm việc nhóm. Lời thầy giảng như rót mật vào tai những người nghe. Chúng em đã được tham gia rất nhiều trò chơi có ích cho việc làm việc nhóm. Điều đó đã giúp ích chúng em rất nhiều trong công việc làm một thủ lĩnh tốt. Em đã làm quen được rất nhiều thủ lĩnh mới. Em còn được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ những thủ lĩnh đi trước.
Sau kỳ trại huấn luyện đó, em đã học được thêm nhiều kiến thức bổ ích và thêm nhiều kinh nghiệm. Em đã có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ với những người bạn mới. Em mong lần sau, em vẫn được đi trại huấn luyện.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng