Đề tham khảo Hướng dương – Nơ bướm 2009

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ra đời với mục đích tạo một sân chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, giúp rèn luyện những kỹ năng hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài trời… Mọi đối tượng từ 6 tuổi yêu thích các hoạt động ngoài trời, yêu thích học tập các kỹ năng, muốn giao lưu học hỏi đều có thể tham gia.

Đề thi Nơ bướm 1

De thi - dap an hat no buom.docDe thi - Dap an Morse no buom.docDe thi - Dap an quan sat no buom.docDe thi - Dap an quan tro - tro choi.docDe thi - Dap an Semaphore no buom.docde thi dau duong.docDe thi kien thuc NB 1.docDe thi mat thu no buom.docDe thi nut day no buom 1.docDe thi phuong huong no buom.docDe thi so cap cuu no buom.docDe thi tham du no buom.docDe thi thu cong trai no buom.docDe thi uoc dac no buom.doc

Đề thi Nơ bướm 2

De thi - dap an hat no buom.docDe thi - Dap an Morse no buom.docDe thi - Dap an quan sat no buom.docDe thi - Dap an quan tro - tro choi.docDe thi - Dap an quan tro - tro choi no buom.docDe thi - Dap an Semaphore no buom.docde thi dau duong.docDe thi kien thuc NB 2.docDe thi mat thu no buom.docDe thi nut day no buom 2.docDe thi phuong huong no buom.docDe thi so cap cuu no buom.docDe thi tham du no buom.docDe thi thu cong trai no buom.docDe thi uoc dac no buom.doc

Đề thi Hướng dương 1

De cam nhan huong duong 1.docDe thi - dap an hat huong duong 1.docDe thi - Dap an Morse huong duong 1.docDe thi - Dap an quan sat huong duong 1..docDe thi - Dap an quan sat huong duong 1.docDe thi - Dap an quan tro - tro choi huong duong 1.docDe thi - Dap an Semaphore huong duong 1.docDe thi - dap an so cap cuu huong duong 1.docDe thi dau duong.docDe thi dung leu huong duong 1.docDe thi kien thuc HD 1.docDe thi mat thu huong duong 1.docDe thi nut day huong duong 1.docDe thi phuong huong huong duong 1.docDe thi tham du huong duong 1.docDe thi thu cong trai huong duong 1.docDe thi UOC DAC huong duong 1.doc

Đề thi Hướng dương 2

De dau duong.docDe thi - dap an hat huong duong 2.docDe thi - Dap an Morse huong duong 2.docDe thi - Dap an quan sat huong duong 2.docDe thi - Dap an quan tro - tro choi huong duong 2.docDe thi - Dap an Semaphore huong duong 2.docDe thi - dap an so cap cuu huong duong 2.docDe thi dung leu huong duong 2.docDe thi kien thuc HD 2.docDe thi mat thu huong duong 2.docDe thi nut day.docDe thi phuong huong huong duong 2.docDe thi tham du huong duong 2.docDe thi thu cong trai huong duong 2.docDe thi UOC DAC huong duong 2.doc

Đề thi Hướng dương 3

De thi dau duong HD 3.docDe thi dung leu HD 3.docDe thi hat HD 3.docDe thi kien thuc HD 3.docDe thi mat thu HD 3.docDe thi Morse HD 3.docDe thi nut day HD 3.docDe thi phuong huong HD 3.docDe thi quan tro - tro choi HD 3.docDe thi Semaphore HD 3.docDe thi so cap cuu 3.docDe thi tham du HD 3.docDe thi uoc dat HD 3.doc
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng