NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI NÂNG BẬC NĂM 2024

Trại Huấn Luyện và Nâng bậc lần thứ XVII năm 2024 hành trình từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 7 năm 2024. Kính mời Quí phụ huynh và các thành viên cùng đăng ký tham gia!

Câu hỏi Nơ Bướm bao gồm 10 chủ đề với hình thức thi trắc nghiệm.

1-NHUNG-HIEU-BIET-VE-SBD-NB&HD.pdf
2-HANH-TRANG-SH-SBD-NB&HD.pdf
3a-VAN-HOA-LICH-SU-NB.pdf
4a-HANH-TRANG-CUOC-SONG-NB.pdf
5a-KHOA-HOC-THUONG-THUC-GD-VA-XH-NB.pdf
6a-TAM-LY-GIAO-TIEP-NB.pdf
7a-UNG-PHO-PHONG-CHONG-XAM-HAI-NB.pdf
8a-AN-TOAN-SINH-HOAT-NGOAI-TROI-NB.pdf
9a-THIEN-NHIEN-TRAI_-DA-NGOAI-NB.pdf
10a-TRUYEN-THONG-THONG-TIN-NB.pdf

(hãy bấm lên chủ đề muốn xem để tải về)

Câu hỏi Hướng Dương bao gồm 11 chủ đề với hình thức thi trắc nghiệm

1-NHUNG-HIEU-BIET-VE-SBD-NB&HD.pdf
2-HANH-TRANG-SH-SBD-NB&HD.pdf
3b-VAN-HOA-LICH-SU-HD.pdf
4b-HANH-TRANG-CUOC-SONG-HD.pdf
5b-KHOA-HOC-THUONG-THUC-GD-VA-XH-HD.pdf
6b-TAM-LY-GIAO-TIEP-HD.pdf
7b-UNG-PHO-PHONG-CHONG-XAM-HAI-HD.pdf
8b-AN-TOAN-SINH-HOAT-NGOAI-TROI-HD.pdf
9bTHIEN-NHIEN-TRAI_-DA-NGOAI-HD.pdf
10b-TRUYEN-THONG-THONG-TIN-HD.pdf
11b-VAI-TRO-DOI-NHOM-TRUONG-HD-34.pdf

(hãy bấm lên chủ đề muốn xem để tải về)

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Đề thi nâng bậc tham khảo năm 2024

X