Đề tham khảo Hướng dương – Nơ bướm 2015

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ra đời với mục đích tạo một sân chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, giúp rèn luyện những kỹ năng hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài trời… Mọi đối tượng từ 6 tuổi yêu thích các hoạt động ngoài trời, yêu thích học tập các kỹ năng, muốn giao lưu học hỏi đều có thể tham gia.

Đề thi Nơ bướm 1

 De thi cam nhan no buom.docde thi dau duong.docDe thi kien thuc NB 1.1.docDe thi mat thu no buom.docDe thi Morse no buom.docDe thi nut day no buom 1.docDe thi phuong huong no buom.docDe thi quan sat no buom.docDe thi quan tro - tro choi.docDe thi Semaphore no buom.docDe thi so cap cuu no buom.docDe thi tham du no buom.docDe thi thu cong trai no buom.docDe thi uoc dac no buom.doc

Đề thi Nơ bướm 2

De thi cam nhan no buom.docde thi dau duong.docDe thi hat no buom.docDe thi kien thuc NB 2.2.docDe thi mat thu no buom.docDe thi nut day no buom 2.docDe thi phuong huong no buom.docDe thi quan sat no buom.docDe thi quan tro - tro choi no buom.docDe thi Semaphore no buom.docDe thi so cap cuu no buom.docDe thi tham du no buom.docDe thi thu cong trai no buom.docDe thi uoc dac no buom.doc

Đề thi Hướng dương 1

De thi cam nhan huong duong1.docDe thi dau duong.docDe thi dung leu huong duong 1.docDe thi hat huong duong 1.docDe thi kien thuc HD 1.1.docDe thi mat thu huong duong 1.docDe thi Morse huong duong 1.docDe thi nut day huong duong 1.docDe thi phuong huong huong duong 1.docDe thi quan sat huong duong 1.docDe thi quan tro - tro choi huong duong 1.docDe thi Semaphore huong duong 1.docDe thi so cap cuu huong duong 1.docDe thi tham du huong duong 1.docDe thi thu cong trai huong duong 1.docDe thi UOC DAC huong duong 1.docKHONG IN Dap an nut day huong duong 1.doc

Đề thi Hướng dương 2

De thi cam nhan huong duong 2.docDe thi dau duong.docDe thi dung leu huong duong 2.docDe thi hat huong duong 2.docDe thi kien thuc HD 2.2.docDe thi mat thu huong duong 2.docDe thi Morse huong duong 2.docDe thi nut day.docDe thi phuong huong huong duong 2.docDe thi quan sat huong duong 2.docDe thi Semaphore huong duong 2.docDe thi so cap cuu huong duong 2.docDe thi tham du huong duong 2.docDe thi thu cong trai huong duong 2.docDe thi UOC DAC huong duong 2.doc

Đề thi Hướng dương 3

._2 MORSE HD3.doc._3 SEMAPHORE HD3.doc._4 MAT THU HD3.doc._5 DAU DUONG HD3.doc._6 QUAN TRO HD3.doc._8 NUT DAY HD3.doc._7 HAT HD3.doc._9 THU CONG TRAI HD3.doc._10 QUAN SAT HD3.doc._11 PHUONG HUONG HD3.doc._12 UOC DAC HD3.doc._13 THAM DU HD3.doc._14 SO CAP CUU HD3.doc._15 DUNG LEU HD3.doc._16 LUA TRAI HD3.doc1 CAM NHAN HD3.doc2 MORSE HD3.doc3 SEMAPHORE HD3.doc4 MAT THU HD3.doc5 DAU DUONG HD3.doc6 QUAN TRO HD3.doc7 HAT HD3.doc8 NUT DAY HD3.doc9 THU CONG TRAI HD3.doc10 QUAN SAT HD3.doc11 PHUONG HUONG HD3.doc12 UOC DAC HD3.doc13 THAM DU HD3.doc14 SO CAP CUU HD3.doc15 DUNG LEU HD3.doc16 LUA TRAI HD3.docDe thi kien thuc HD 3.3.doc

Đề thi Hướng dương 4

de thi huong duong 4de thi HD 4 PHẦN LÝ LUẬN KHOA HỌC.docDe thi kien thuc HD 4.4.docĐỀ THI HƯỚNG DƯƠNG 4.docx
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng