Lễ Chào Cờ Tại Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu

Lễ chào cờ tại Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu được thực hiện trước mỗi buổi sinh hoạt và tùy vào các chương trình, hoạt động mà hình thức chào cờ sẽ có khác nhau về hình thức. Tuy nhiên vẫn đảm bảo tính tính chính thống, trang nghiêm theo nghi lễ chào cờ Quốc gia và nghi thức Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X