Vui lịch sử

Di tích về người tối cổ trên đất nước ta được phát triển đầu tiên ở đâu? Vào thời gian nào? a. Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ( Lạng Sơn) vào năm 1964-1965 b. Núi Đọ( Thanh Hoá) vào năm 1960 c. Dốc Mơ (Sông Bé) vào năm 1977 d. Dỗu Giây ( Đồng Nai) vào năm 1971

Cau do tong Hop.pdfKien thuc tong hop.pdflich su phat trien dan toc.pdfTho dia lich su.pdf
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng