Dấu đường

Từ xa xưa, vấn đề truyền tin, liên lạc đã được đặt ra nhằm giải quyết những nhu cầu tin tức của con người và ngày nay khoa học đã giúp con người thông tin liên lạc thông qua các phương tiện tối tân nhất

chuyen mon dau trai.pptchuyen_mon_dau_duong.docdap_an_dau_duong_1.docdap_an_dau_duong_2.docdap_an_dau_duong_3.docdap_an_dau_duong_4.docdap_an_dau_duong_5.docdau_duong.docde_thi_dau_duong_1.docde_thi_dau_duong_2.docde_thi_dau_duong_3.docde_thi_dau_duong_4.docde_thi_dau_duong_5.doc
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng