Khi sử dụng một số loại hình truyền tin, thì các con chữ đều được mã hóa thành tín hiệu tùy hình thức, hoặc là Morse; hoặc Semafore, hoặc Mật thư … Nhưng Tiếng Việt có đặc điểm riêng biệt là có dấu mũ; dấu thanh, vì vậy cần phải biết các qui ước

claude_chappe.docgiao_trinh_msmd.docsemaphore.docSemaphore A-Z.gifSemaphoreAlphabet.ppt
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng