Chẳng hạn cổ xưa con người dùng : mỏ, trống, tù và, khói, chim câu để nhắn tin. Ngày nay người ta dùng các ký hiệu thay chữ để ghép thành câu để thông tin cho nhau có rất nhiều hình thức, đa dạng phong phú : Gửi thư qua bưu điện – điện tín – Điện thoại, Fax, Internet

Chuyen Mon Truyen Tin Morse - Semaphore.pdfmorse.pdfsamuel_finley_breese_morse.pdf
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng