Đề tham khảo Hướng dương – Nơ bướm 2017

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ra đời với mục đích tạo một sân chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, giúp rèn luyện những kỹ năng hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài trời… Mọi đối tượng từ 6 tuổi yêu thích các hoạt động ngoài trời, yêu thích học tập các kỹ năng, muốn giao lưu học hỏi đều có thể tham gia.

Đề thi Nơ bướm 1

 2 MORSE HD1.doc3 SEMAPHORE HD1.doc4 MAT THU HD1.doc5 DAU DUONG HD1.doc6 HAT HD1.doc7 QUAN TRO HD1.doc8 NUT DAY HD1.doc9 QUAN SAT HD1.doc10 THU CONG TRAI HD1.doc11 PHUONG HUONG HD1.doc12 UOC DAC HD1.doc13 THAM DU HD1.doc14 SO CAP CUU HD1.doc15 DUNG LEU HD1.doc16 LUA TRAI HD1.doc@@ Bang diem tong hop da sua.doc@@ DE THI KIEN THUC HD1.doc@@ Phieu tra loi trac nghiem - HD1.doc@ Bia de thi hd1 2017.doc

Đề thi Nơ bướm 2

2 MORSE NB2.doc3 SEMAPHORE NB2.doc4 MAT THU NB2.doc5 DAU DUONG NB2.doc6 QUAN TRO NB2.doc7 HAT NB2.doc8 NUT DAY NB2.doc9 THU CONG TRAI NB2.doc10 QUAN SAT NB2.doc11 PHUONG HUONG NB2.doc12 UOC DAC NB2.doc13 THAM DU NB2.doc14 SO CAP CUU NB2.doc15 DUNG LEU NB2.doc16 LUA TRAI NB2.doc@@Bang diem tong hop da sua.doc@@ Phieu tra loi trac nghiem - NB 2 .doc@ Bia de thi NB 1 - 2017.doc@ De-thi-kien-thuc-NB-2.doc

Đề thi Hướng dương 1

2 MORSE HD1.doc3 SEMAPHORE HD1.doc4 MAT THU HD1.doc5 DAU DUONG HD1.doc6 HAT HD1.doc7 QUAN TRO HD1.doc8 NUT DAY HD1.doc9 QUAN SAT HD1.doc10 THU CONG TRAI HD1.doc11 PHUONG HUONG HD1.doc12 UOC DAC HD1.doc13 THAM DU HD1.doc14 SO CAP CUU HD1.doc15 DUNG LEU HD1.doc16 LUA TRAI HD1.doc@@ Bang diem tong hop da sua.doc@@ DE THI KIEN THUC HD1.doc@@ Phieu tra loi trac nghiem - HD1.doc@ Bia de thi hd1 2017.doc

Đề thi Hướng dương 2

2 MORSE HD2.doc3 SEMAPHORE HD2.doc4 MAT THU HD2.doc5 DAU DUONG HD2.doc6 HAT HD2.doc7 QUAN TRO HD2.doc8 NUT DAY HD2.doc9 QUAN SAT HD2.doc10 THU CONG TRAI HD2.doc11 PHUONG HUONG HD2.doc12 UOC DAC HD2.doc13 THAM DU HD2.doc14 SO CAP CUU HD2.doc15 DUNG LEU HD2.doc16 LUA TRAI HD2.doc@@ Bang diem tong hop da sua.doc@@ DE THI TRAC NGHIEM HD 2.docx@@ MAU Phieu tra loi trac nghiem - HD2.doc@ Bia de thi HD3 - 2017.dochuongduong2-full.docx

Đề thi Hướng dương 3

2 MORSE HD3.doc3 SEMAPHORE HD3.doc4 MAT THU HD3.doc5 DAU DUONG HD3.doc6 QUAN TRO HD3.doc7 HAT - MUA HD3.doc8 NUT DAY HD3.doc9 THU CONG TRAI HD3.doc10 QUAN SAT HD3.doc11 PHUONG HUONG HD3.doc12 UOC DAC HD3.doc13 THAM DU HD3.doc14 SO CAP CUU HD3.doc15 DUNG LEU HD3.doc16 LUA TRAI HD3.doc@@Bang diem tong hop da sua.doc@@DE THI HD 3.doc@@Phieu tra loi trac nghiem - HD3.doc@ Bia de thi HD3 - 2017.doc~$DAU DUONG HD3.doc~$MORSE HD3.doc~$SEMAPHORE HD3.doc
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng