Đề tham khảo Hướng dương – Nơ bướm 2018

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu ra đời với mục đích tạo một sân chơi cho thanh thiếu nhi thành phố, giúp rèn luyện những kỹ năng hoạt động đội nhóm, hoạt động ngoài trời… Mọi đối tượng từ 6 tuổi yêu thích các hoạt động ngoài trời, yêu thích học tập các kỹ năng, muốn giao lưu học hỏi đều có thể tham gia.

Đề thi Nơ bướm 1

 1 NHUNG HIEU BIET VE SBD NB & HD.docx2 HANH TRANG SH SBD NB & HD.docx2 MORSE NB1.doc3 SEMAPHORE NB1.doc3a VAN HOA LICH SU - NB.docx4 MAT THU NB1.doc4a HANH TRANG CUOC SONG - NB.doc5 DAU DUONG NB1.doc5a KHOA HOC THUONG THUC GD VA XH - NB.doc6 QUAN TRO NB1.doc6a TAM LY GIAO TIEP - NB.docx7 HAT NB1.doc7a UNG PHO PHONG CHONG - XAM HAI - NB.docx8 NUT DAY NB1.doc8a AN TOAN SINH HOAT NGOAI TROI - NB.docx9 THU CONG TRAI NB2.doc9a THIEN NHIEN TRAI, DA NGOAI NB.doc10 QUAN SAT NB2.doc10a TRUYEN THONG THONG TIN - NB.docx11PHUONG HUONG NB1.doc12 UOC DAC NB1.doc13 THAM DU NB1.doc14 SCC NB1.doc15 DUNG LEU NB1.doc16 LUA TRAI NB1.doc@ 1 Bia de thi NB 1 - 2018.docDe thi kien thuc NB 1.docxPhieu tra loi trac nghiem NB 1.doc

Đề thi Nơ bướm 2

2 MORSE NB2.doc3 SEMAPHORE NB2.doc4 MAT THU NB2.doc5 DAU DUONG NB2.doc6 QUAN TRO NB2.doc7 HAT NB2.doc8 NUT DAY NB2.doc9 THU CONG TRAI NB2.doc10 QUAN SAT NB2.doc11 PHUONG HUONG NB2.doc12 UOC DAC NB2.doc13 THAM DU NB2.doc14 SO CAP CUU NB2.doc15 DUNG LEU NB2.doc16 LUA TRAI NB2.doc@ Bia de thi NB 2 - 2017.docDe thi kien thuc NB 2.docPhieu tra loi trac nghiem NB 2 .doc

Đề thi Hướng dương 1

1 NHUNG HIEU BIET VE SBD NB & HD.docx2 HANH TRANG SH SBD NB & HD.docx2 MORSE HD1.doc3 SEMAPHORE HD1.doc3b VAN HOA LICH SU - HD.docx4 MAT THU HD1.doc4b HANH TRANG CUOC SONG - HD.doc5 DAU DUONG HD1.doc5b KHOA HOC THUONG THUC GD VA XH-HD.docx6 HAT HD1.doc6b TAM LY GIAO TIEP - HD.docx7 QUAN TRO HD1.doc7b UNG PHO PHONG CHONG - XAM HAI - HD.docx8 NUT DAY HD1.doc8b AN TOAN SINH HOAT NGOAI TROI - HD.docx9 QUAN SAT HD1.doc9bTHIEN NHIEN TRAI, DA NGOAI HD.doc10 THU CONG TRAI HD1.doc10b TRUYEN THONG THONG TIN - HD.docx11 PHUONG HUONG HD1.doc11a VAI TRO DOI NHOM TRUONG HD 34 .docx11b Cau hoi VAI TRO DOI NHOM TRUONG HD34.docx12 UOC DAC HD1.doc13 THAM DU HD1.doc14 SO CAP CUU HD1.doc15 DUNG LEU HD1.doc16 LUA TRAI HD1.doc@ Bia de thi hd1 2018.docDe thi kien thuc HD 1.docPhieu tra loi trac nghiem HD1.doc~WRL0211.tmp

Đề thi Hướng dương 2

1 NHUNG HIEU BIET VE SBD NB & HD.docx2 HANH TRANG SH SBD NB & HD.docx2 MORSE HD2.doc3 SEMAPHORE HD2.doc3b VAN HOA LICH SU - HD.docx4 MAT THU HD2.doc4b HANH TRANG CUOC SONG - HD.doc5 DAU DUONG HD2.doc5b KHOA HOC THUONG THUC GD VA XH-HD.docx6 HAT HD2.doc6b TAM LY GIAO TIEP - HD.docx7 QUAN TRO HD2.doc7b UNG PHO PHONG CHONG - XAM HAI - HD.docx8 NUT DAY HD2.doc8b AN TOAN SINH HOAT NGOAI TROI - HD.docx9 QUAN SAT HD2.doc9bTHIEN NHIEN TRAI, DA NGOAI HD.doc10 THU CONG TRAI HD2.doc10b TRUYEN THONG THONG TIN - HD.docx11 PHUONG HUONG HD2.doc11a VAI TRO DOI NHOM TRUONG HD 34 .docx11b Cau hoi VAI TRO DOI NHOM TRUONG HD34.docx12 UOC DAC HD2.doc13 THAM DU HD2.doc14 SO CAP CUU HD2.doc15 DUNG LEU HD2.doc16 LUA TRAI HD2.doc@ Bia de thi HD2 - 2018.docDe thi kien thuc HD 2.docxPhieu tra loi trac nghiem HD2.doc

Đề thi Hướng dương 3

1 NHUNG HIEU BIET VE SBD NB & HD.docx2 HANH TRANG SH SBD NB & HD.docx2 MORSE HD3.doc3 SEMAPHORE HD3.doc3b VAN HOA LICH SU - HD.docx4 MAT THU HD3.doc4b HANH TRANG CUOC SONG - HD.doc5 DAU DUONG HD3.doc5b KHOA HOC THUONG THUC GD VA XH-HD.docx6 QUAN TRO HD3.doc6b TAM LY GIAO TIEP - HD.docx7 HAT - MUA HD3.doc7b UNG PHO PHONG CHONG - XAM HAI - HD.docx8 NUT DAY HD3.doc8b AN TOAN SINH HOAT NGOAI TROI - HD.docx9 THU CONG TRAI HD3.doc9bTHIEN NHIEN TRAI, DA NGOAI HD.doc10 QUAN SAT HD3.doc10b TRUYEN THONG THONG TIN - HD.docx11 PHUONG HUONG HD3.doc11a VAI TRO DOI NHOM TRUONG HD 34 .docx11b Cau hoi VAI TRO DOI NHOM TRUONG HD34.docx12 UOC DAC HD3.doc13 THAM DU HD3.doc14 SO CAP CUU HD3.doc15 DUNG LEU HD3.doc16 LUA TRAI HD3.doc@ Bia de thi HD3 - 2017.docDe thi kien thuc HD 3.docPhieu tra loi trac nghiem HD3.doc~$DAU DUONG HD3.doc~$MORSE HD3.doc~$SEMAPHORE HD3.doc
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng