Hội nghị hiệp thương Ban điều Hành Tổng Đoàn nhiệm kỳ 2024-2029

Hoà trong không khí sôi nổi của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến đến Đại Hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ IX (2024-2029), Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu diễn ra Hội nghị hiệp thương lần III – Ban điều Hành Tổng Đoàn nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm điều hành hoạt động của Tổng Đoàn trong thời gian tới với những thay đổi mới và bước phát triển hơn trong tương lai.
Ban điều hành Tổng Đoàn nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 15 anh chị đựơc phân công các Ban như sau:
I. Ban Kinh tế – Đối ngoại (Vận động, tìm kiếm các nguồn lực xã hội, giao lưu, phối kết hợp các đơn vị thực hiện những hoạt động, chương trình ý nghĩa…) gồm:
1. Anh Huỳnh Văn Toàn (Tổng Trưởng)
2. Chị Lê Thị Thuỳ Trang (UV. BĐH)
3. Chị Lưu Tuyết Phượng (UV. BĐH)
4. Anh Thân Quốc An Hạ (UV. BĐH)
II. Ban Tổ chức – Nhân sự (Điều phối nhân sự, thực hiện lưu trữ, phát hành các kế hoạch, chương trình hoạt động của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu…) gồm:
1. Chị Đoàn Thị Thu Chung (Phó Tổng trưởng Thường trực)
2. Chị Lê Thị Hồng Hạnh (UV. BĐH)
3. Anh Lê Duy Minh (UV. BĐH)
4. Anh Trần Quang Duy (UV. BĐH)
5. Chị Nguyễn Thị Ngọc Vân (UV. BĐH)
III. Ban hoạt động (Phụ trách tất cả các hoạt động của Tổng Đoàn, chịu trách nhiệm và điều phối nội dung hoạt động tại các sân sinh hoạt…) gồm:
1. Anh Võ Hoài Trung (Phó Tổng Trưởng)
2. Anh Phạm Huỳnh Minh Thiện (Phó Tổng Trưởng)
3. Anh Phan Minh Thành (UV. BĐH)
4. Anh Nguyễn Văn Hải (UV. BĐH)
5. Anh Nguyễn Ngọc Huy (UV. BĐH)
6. Anh Lê Viết Đạt (UV. BĐH)
Thân chúc các Anh Chị sẽ có thật nhiều SỨC KHOẺ – NIỀM TIN & Ý CHÍ thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của tập thể Tổng Đoàn. Cùng chung tay đưa Tập thể Tổng Đoàn PHÁT TRIỂN & VƯƠN XA.
   
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng