XÂY DỰNG CLB – ĐỘI NHÓM LÀM VIỆC HIỆU QUẢ QUA 10 PHƯƠNG CÁCH (KỸ NĂNG ĐỘI NHÓM KỲ 16)

Đối với người Thủ lĩnh CLB Đội Nhóm hoặc người trực tiếp chỉ huy CLB Đội Nhóm, luôn phải suy nghĩ ra những phương cách để xây dựng CLB Đội Nhóm làm việc sao cho đem lại kết quả tốt đẹp cho mục tiêu chung của CLB Đội Nhóm và cho từng cá nhân trong

Chia sẻ bài viết lên:

TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI CLB – ĐỘI NHÓM (KỸ NĂNG ĐỘI NHÓM KỲ 15)

Tinh thần đồng đội là sức mạnh của một tập thể, để tạo được sức mạnh đó, người thủ lĩnh phải có kỹ năng, phương pháp, tinh thần và tấm lòng rộng mở. Thân mời các anh chị và các bạn cùng nghiên cứu phương pháp này.Hình thức quản lý theo CLB Đội Nhóm không

Chia sẻ bài viết lên:

XÂY DỰNG CLB ĐỘI NHÓM HIỆU QUẢ VỚI 20 CÂU HỎI (KỸ NĂNG ĐỘI NHÓM KỲ 14)

Xây dựng CLB Đội Nhóm là công tác đòi hỏi người thủ lĩnh phải có phương pháp, đặt vấn đề để trả lời các dữ liệu, thông tin, nghiên cứu để giải quyết và xử lý là nội dung đầu tiên phải làm. Dưới đây, Chúng tôi giới thiệu đến các anh chị và các

Chia sẻ bài viết lên:

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ LÀM VIỆC, SINH HOẠT & PHÁT TRIỂN CLB ĐỘI NHÓM (KỸ NĂNG ĐỘI NHÓM KỲ 13)

Trong sinh hoạt CLB Đội Nhóm, các yếu tố lòng tin, tôn trọng, hợp tác, giao tiếp… tất cả chúng được xem là thướt đo cho sự phát triển bền vững của một tập thể, một tổ chức. Nó được xem là những tiêu chuẩn để dánh giá khả năng làm việc, sinh hoạt và

Chia sẻ bài viết lên:

QUY TRÌNH LÀM VIỆC – QUẢN LÝ CLB ĐỘI NHÓM DIỄN THUYẾT & TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI THỦ LĨNH NHÓM

30-11-2009 lúc 22:57:17 3327 Huỳnh Toàn – Quốc Trương ( kinh nghiệm & thực tiễn )Diễn thuyết và trình bày của người thủ lĩnh đều là những phương cách trao đổi ý tưởng và thông tin trong CLB Đội Nhóm. Nhưng khác với báo cáo, diễn thuyết chứa đựng trong đó cả cá tính của

Chia sẻ bài viết lên:

QUY TRÌNH LÀM VIỆC – QUẢN LÝ CLB ĐỘI NHÓM 4 ĐIỀU KHÔNG NÊN

CLB Đội Nhóm là một tập hợp người có tổ chức để cùng làm việc với nhau nhằm thực hiện một hoặc nhiều mục tiêu mà không thể đạt được chỉ với một cá nhân mà danh cho tập thể, cộng đồng. Dưới đây là một số kinh nghiệm hướng dẫn để BCN & BHL

Chia sẻ bài viết lên:

10 ĐIỀU HỢP TÌNH HỢP LÝ TRONG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CLB, ĐỘI, NHÓM

Quản lý CLB Đội Nhóm cần có nguyên tắc, nguyên tắc đó chính là phương pháp quản lý đồng thời đánh giá khả năng quản lý của “Người thủ lĩnh”. Sau đây, Huỳnh Toàn – Quốc Trương cùng chia sẽ với các anh chị và các bạn 10 điều hợp tình hợp lý trong phương

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng